.~
.
.
~.
)
.. . . .
):
U
~
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...146